Ledarguiden

Ledarguide för Onsjö IF barnsektion

Barnverksamheten i Onsjö IF är lekfull och allsidig och drivs i enkla och roliga former. Föreningen tar avstånd till mobbing, trakasserier och alla former av diskriminering. Alla får vara med och vi utgår från barnens behov och förutsättningar. För oss är det viktigt att alla barn blir sedda och bekräftade vid varje gympa/danstillfälle. Det vi allra helst vill förmedla är rörelseglädje och vi bedriver därför ingen tävlingsverksamhet.

Ledarskap i Onsjö IF bygger på kunskap, ansvar och engagemang, vilket innebär att våra ledare är utbildade och efterlever föreningens värderingar. Vi uppmuntrar föräldrar att engagera sig och vara förebilder för sina barn när de själva är med i idrottshallen