Försäkring

Medlemmar i barnsektionen har olycksfallsförsäkring hos Pensum/Euro Accident genom sitt medlemskap hos oss i Onsjö IF. Skadeblankett och mer information kan ni få av föreningens sekreterare.

För medlemmar inom motionverksamheten ingår ingen försäkring utan vi hänvisar till privata olycksfallsförsäkringen.