Ledare

Som ledare i Onsjö IF vill vi att du tänker på följande saker:

Du är en förebild! Kom i tid, var förberedd och avsluta i tid. Var träningsklädd och använd gärna ledartröja. Städa oavsett hur det såg ut när du kom. Se ALLA barn och utstråla på ett lekfullt sätt rörelseglädje!

Vid sjukdom/förhinder ansvarar du för att ordna ersättare bland föreningens ledare. Du kan tex ställa frågan i facebookgruppen ”Onsjö IF ledare” eller kontakta ansvarig person för den aktivitet du leder alternativt någon i styrelsen.

Ansvarig huvudledare ska registrera närvaro i Idrott.se och terminens närvaro ska vara ifylld senast en vecka efter terminsavslutning.

Om du själv är i behov av stöd/hjälp eller önskar köpa in något material är du välkommen att kontakta ansvarig person för den aktivitet du leder alternativt någon i styrelsen.

Håll dig gärna uppdaterad på om det kommer nya utbildningar av intresse. Kontakta någon i styrelsen om det är en utbildning eller inspirationsdag du önskar anmäla dig till.

Som ledare får du arvode för varje pass du leder. För att du ska få ditt arvode krävs det att du lämnar in/mailar ifyllt arvodesunderlag till kassör samt visar registerutdrag från polisen. Som huvudledare får du utöver arvode ett kläd/skobidrag på 500 kr/termin. Kvitto lämnas tillsammans med arvodesunderlag och utbetalas ihop med arvodet. Som ledare tränar du också gratis på P/S I och egna barn (1/grupp) deltar kostnadsfritt i den aktivitet du själv leder. Du förväntas hjälpa till på Onsjö IF-dagen och får då arvode som motsvarar två vanliga pass.

Om du som ledare känner att du vill avsluta ditt uppdrag som hjälpledare eller huvudledare ansvarar du själv att meddela detta innan terminen är slut.  (Ex vill man inte fortsätta till höstterminen meddelas det innan vårterminens slut.)

Här finner ni arvodeslappen som ni ska lämna in: