Anmälan

Vi öppnar anmälan inför varje termin. Du som deltagit i en grupp har, från det anmälan öppnar, en dags förtur att återanmäla dig eller ditt barn via hemsidan och därmed behålla din plats till kommande termin. Efter det godkänner via ny anmälningar. Vi har ingen kölista mellan terminerna. Datum för när anmälan öppnar visas under INFO och annonseras på vår facebooksida.